Zbiranje odpadnega papirja

Kdaj? V ponedeljek, 11. aprila 2022, med 7.30 in 16.30 uro.

Kje? Pred podružnično šolo Žalna.

Prisotni dežurni učitelji in učenci bodo beležili udeležbo in količino zbranega papirja. Tisti razred, ki bo zbral največ papirja  na PŠ Žalna, bo prejel simbolično nagrado.

Zbrani denar od prodaje zbranega papirja bomo namenili nakupu nadstandardne opreme in didaktičnih pripomočkov.

Naprošamo vas, da prinašate samo papir in ne tudi kartona.

Papir naj bo zvezan z vrvico.

Z zbiranjem starega papirja se učimo solidarnosti do narave in pomagamo izboljševati
pogoje bivanja vseh na naši šoli.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Učenci in učiteljice PŠ Žalna

 

 

Oznake: , , ,