Spoštovani starši,

obveščamo vas, da smo 3. 3. 2021 z MIZŠ prejeli okrožnico številka 6030-1/2021/30, v kateri so povzete spremembe odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja z virusom SARS-CoV-2.

Po novem je od ponedeljka, 8. 3. 2021, uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda dalje obvezna tudi v matični učilnici.
Uporaba zaščitnih mask v učilnici je za učence od 1. do 5. razreda priporočena, ni pa obvezna.
Uporaba maske v skupnih prostorih je obvezna za vse učence šole.

Uporaba mask na zunanjih površinah šole je obvezna tudi za starše in odrasle, ko prihajate po otroke.

Podaljšano bivanje se izvaja za učence od 1. do 3. razreda.
Za učence 4. in 5. razredov se priporoča, da šola v dogovoru s starši podaljšano bivanje organizira le za učence, ki to res nujno potrebujejo. V zvezi s tem priporočilom vas prosimo, da razmislite o zgodnejšem odhodu svojega otroka iz podaljšanega bivanja in morebitne spremembe sporočite razrednikom. Cilj tega ukrepa je zmanjšanje možnosti prenosa okužbe.

Lepo vas pozdravljamo.

Vodstvo šole