Učenci, ki ste bili zadnji dan pouka odsotni, lahko prevzamete spričevalo v tajništvu na Tovarniški v času uradnih ur:

od 26. 6. 2019 do 28. 6. 2019 do 8. do 14. ure in od 16. 8. 2019 do 30. 8. 2019 od 8. do 14. ure (01 7888 800, tajnistvo(at)oslag.si).

 

Za vpis ali izpis se lahko oglasite v svetovalni službi v času od 24. 6. 2019 do 5. 7. 2019 od 8. do 12. ure in od 19. 8. 2019 do 30. 8. 2019 od 8. do 12. ure (01 7888 800). Starši s seboj na vpis prinesite osebni dokument, za učence tujce pa še EMŠO številko, potrdilo o prebivališču in zadnje izdano spričevalo učenca.