Objavljamo seznam učbenikov, delovnih zvezkov in učnih pripomočkov za šolsko leto 2022/23. Šola učencem izposoja učbenike iz učbeniškega sklada. Učenci bodo učbeniški komplet prejeli septembra. Izposojene učbenike morajo ob koncu šolskega leta vrniti nepoškodovane. Če je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, se uporabniku zaračuna odškodnina, ki je določena na podlagi nabavne cene in starosti učbenika.

Poleg izposoje učbeniških kompletov za vse razrede šola za učence prvega vzgojno izobraževalnega obdobja zagotovi tudi komplete delovnih zvezkov. Učenci jih prejmejo brezplačno in jih dobijo v uporabo kot končni uporabniki.

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov, pripomočkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2022/23.

Sabina Vidmar, šolska knjižničarka

 

Oznake: , , , ,