Počasi, lepo počasi pisalo po papirju drsi,

nam črke ustvarja in misli umiri.

V tednu od 18. do 22. januarja je potekala vseslovenska akcija, Teden pisanja z roko, že šesta zapored, ki ozavešča o pomenu ohranjanja pisanja z roko. Ta je še posebej pomembna v tem času, v času šolanja na daljavo, ko je v ospredje še bolj prišel računalnik.

Tednu pisanja z roko so se pridružili tudi prvošolci. Skupaj smo si ogledali posnetek, zakaj je pisanje z roko tako pomembno, nato pa še različne pisave letošnjih ambasadorjev. Ugotovili smo, da se pisave res zelo razlikujejo med seboj, da so nekatere lažje druge težje berljive.

Prvošolci pa so svoje roke obrisali na list papirja, jih pobarvali in izrezali ter nanje napisali »TAKO PIŠEM JAZ.«

Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2021 je Pišem pismo prijatelju. Beseda ‘prijatelj’ je v širšem pomenu besede lahko tudi sošolec, mama, oče, babica, dedek, brat, sestra, sosed ipd. Nekaj prvošolcev je napisalo tudi pismo svojemu prijatelju.

Z roko pa smo pisale tudi učiteljice in učencem pripravile nalogo Ugani kdo, piše tako. Učenci so ugibali, katera pisava je od katere učiteljice. Naloga pa ni bila prav lahka.

Prispevek pripravila: Jana Kos

Fotografije: starši prvošolcev in učiteljice prvih razredov

 

Oznake: , , ,