Nadarjeni učenci smo šolsko leto zaključili na športnem dnevu, ki smo ga izvedli kar na matični šoli na šolskem igrišču. Vodnih baloni, kozarčki, vedra in velike gobe z vodo so bili elementi spoznavanja in druženja. Vodne igre so se vrstile ena za drugo vse do večera. Z mokrimi lasmi in nasmehom smo se soglasno odločili, da Vodne igre vsako leto ponovimo. 

Se vidimo naslednje šolsko leto!

Simona M.