Namen projekta »Varno v vrtec in šolo«, društva za trajnostni razvoj Sobivanje, je spodbujati učence k razmišljanju o varnosti v prometu in o varnosti na poti v šolo. Prvošolci smo v omenjeni projekt vključeni že od jeseni.

V jesenskem delu projekta smo si učenci ogledali varne in nevarne poti v okolici šole in le te prikazali s sliko ali risbo. Sodelovali smo tudi  v anketnem vprašalniku o prometu v okolici šole.

Spomladanski del projekta je zahteval več kreativnosti, sodelovanja in našega razmišljanja o prometni varnosti v okolici šolskih igrišč. Učenci smo se z različnimi idejami in na različne načine lotili dela ter ustvarili zanimive izdelke. Izdelane makete smo uporabili tudi za učenje in igro.

Igri smo posvetili več časa tudi na dan izvedbe tehniškega dne, 11. 6. 2021, ko smo projekt zaključili. Na šolskih poteh smo si ogledali nekaj nevarnih mest v okolici šole. Ob prihodu v šolo smo nevarne poti naslikali in izdelali preprosto vozilo.

Prvošolci se zavedamo nevarnosti na cesti, vendar še vedno potrebujemo pomoč vas odraslih.

Prispevek pripravile in fotografirale: Učiteljice 1. razredov

 

 

Oznake: , , ,