Razredniki so učencem zadnji dan pouka izročili spričevala. Tisti učenci, ki so bili odsotni, lahko skladno s petim odstavkom 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, spričevala prevzamejo v tajništvu šole od 24. do 30. junija 2021 in od 16. do 20. avgusta 2021, od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 14.00. Spričevala lahko v navedenih dneh v tajništvu šole na Tovarniški cesti 14 v Grosuplju prevzamejo tudi otrokovi starši, izjemoma druge osebe s pisnim pooblastilom staršev otroka.

Želimo vam prijetne počitnice!