Spoštovani,

učencem, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem oz . skrbnikom v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta. (14. člen Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole)

Spričevala lahko prevzamete v tajništvu med 8. in 12. uro:

  • do vključno 30. 6. 2023 razen 29. 6. 2023 oziroma
  • med 16. 8. 2023 in 20. 8. 2023

Spričevala, ki v tem času ne bodo prevzeta, bodo učencem osebno vročena ob začetku pouka v novem šolskem letu.

Prijazen pozdrav in prijetne počitniške dni,

dr. Barbara Rodica
ravnateljica