Šola je prostor, v katerem otroci preživijo veliko svojega časa. Pri tem usvajajo nova znanja, številne praktične veščine, se učijo sobivanja in ustrezne medsebojne komunikacije, se igrajo, zabavajo in smejijo.

Žal se v šolskem prostoru srečujemo tudi z manj prijetnimi dogodki, stiskami in različnimi oblikami nasilja, tudi vrstniškim nasiljem. Na tem področju na šoli tečejo stalne in številne aktivnosti, katerih namen je ne samo kakovostno reševati težave, ko se pojavijo, ampak delovati tudi preventivno, z namenom zagotavljanja varnega in spodbudnega okolja za vse naše učence.  To je proces, v katerega moramo biti aktivno vključeni vsi, ki si delimo odgovornost za njihovo dobrobit. Starši pri tem zasedate ključno mesto.

Zato vas

v četrtek, 2. 3. 2023, ob 18. uri

vabimo na predavanje za starše

na temo

Vrstniško nasilje in konstruktivna komunikacija z otroki‘. 

 

Te pomembne vsebine nam bo predstavila gospa Katja Kerin Zabukovec, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo. K nam prihaja z izjemnim poznavanjem področja in zelo bogatimi izkušnjami – tako s področja dela z žrtvami kot povzročitelji nasilja ter preventive. 

Predavanje bo potekalo v šolski avli na matični enoti šole, na Tovarniški 14. 

 

Vljudno vabljeni. 

 

 

 

 

 

Oznake: , , , ,