Spoštovani učenci, starši in sodelavci!

Prijazno vas pozdravljam kot nova ravnateljica Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje. Petletni mandat, ki ga začenjam danes, 19. 9. 2022, predstavlja novo poglavje na moji bogati pedagoški karierni poti. Veselim se novih izzivov.
S prijaznim, varnim in spodbudnim okoljem si bom prizadevala za dobro počutje vseh akterjev v vzgojno-izobraževalnem procesu; tako učencev kakor tudi učiteljev in vseh ostalih sodelavcev na šoli. Spodbujala bom korektne odnose v duhu medsebojnega spoštovanja na vseh ravneh. Menim, da so navedene komponente ključne za doseganje osnovnega poslanstva šole, tj. pridobivanje znanja in priprave učencev na življenje.
Zavedam se, kako pomembno je uspešno sodelovanje med nami. Zato si iskreno želim, da bomo zgradili medsebojno zaupanje in skupaj pisali uspešno zgodovino šole in naših učencev.
Verjamem, da bomo uspešno jadrali skozi novo šolsko leto. Za premagovanje ovir pa smo na šoli, da vam pomagamo.

Skupaj smo močnejši – v dobro posameznika in družbe.

»Ne za šolo, za življenje se učimo.«
(Seneka)

 

Lepo vas pozdravljam,
dr. Barbara Rodica, ravnateljica

 

Oznake: