Dragi učenci in spoštovani starši,

obveščamo vas, da bo po jesenskih počitnicah, to je od 9. 11. 2020 dalje, pouk potekal na daljavo.

Učence razredne stopnje in njihove starše prosimo, da se v petek, 6. 11. 2020, udeležite spletnega roditeljskega sestanka, na katerem vas bodo razredniki seznanili s pomembnimi informacijami o učenju na daljavo.

Učence predmetne stopnje bodo o načinu nadaljevanja učenja na daljavo obvestili razredniki.

Spremljajte tudi obvestila na šolskih spletnih straneh.

Vse dobro in zdravo vam želimo.

Kolektiv OŠ LA Grosuplje