Spoštovani starši,

prosimo vas, da odjavo šolske prehrane za vašega otroka urejate le na dva načina

  1. preko spletnega obrazca ali
  2. po telefonu na številko 051 614 270.

Naša šola eAsistentovega modula za prehrano ne uporablja, ker se odjava prek e – Asistenta ne zabeleži pravilno.

Odjave prek šolskega spletnega obrazca oziroma šolske telefonske številke so časovno bolj ažurne in pregledne, omogočajo nam natančnejšo organizacijo zbiranja in sporočanja podatkov o odjavah in prijavah na šolsko prehrano, ki jih nato dnevno posredujemo v pet šolskih kuhinj.

Prijava na šolsko prehrano ostaja nespremenjena in se vloži na obrazcu ter odda v knjigovodstvo šole.

Podrobnejša navodila o šolski prehrani lahko preberete tukaj.