Spoštovani starši.

Predhodno smo vas že obvestili, da smo v sodelovanju z vodji dislocirane enote Adamičeva ter podružničnih šol Žalna, Kopanj in Št. Jurij naredili kadrovsko analizo stanja potreb po jutranjem varstvu. Poročilo z rezultati analize je bilo z vlogo za (so)financiranje naslovljeno na Občino Grosuplje, ki je pripravljena finančno prevzeti strošek financiranja jutranjega varstva in je zato našo vlogo odobrila.

Tako bomo na šoli s ponedeljkom, 17. 10. 2022, ob 6.30 omogočili jutranje varstvo tudi tistim učencem 2. in 3. razredov (na PŠ Kopanj tudi 1. razreda), ki ste to potrebo izrazili.

Prijazen pozdrav,
ravnateljica dr. Barbara Rodica

 

 

 

Oznake: