Spoštovani starši, dragi učenci,

v  torek, 26. 1. 2021, se učenci prvega, drugega in tretjega razreda vračajo v šolo. Pouk za učence ostalih razredov (od 4. do 9. razreda) pa bomo še naprej izvajali na daljavo.

V ponedeljek, 25. 1. 2021, bodo potekali roditeljski sestanki za starše učencev prve triade.

Podrobnosti o organizaciji dela na šoli smo zbrali v internem Protokolu in vas vabimo, da se z vsebino seznanite. Dokument bomo redno posodabljali.

Skladno s priporočili NIJZ zaščitne maske uporabljajo otroci starejši od 6 let, in sicer v skupnih prostorih, to je na hodniku, v garderobi, v sanitarijah, v jedilnici pri prevzemu in vračanju hrane in posode. Zaščitne maske zagotovite starši.

V učilnici, ko so učenci v svojem oddelku oziroma skupini, nošenje zaščitne maske ni potrebno.

Priporočila za uporabo mask pripravlja NIJZ in jih tedensko posodablja.

Prehrana bo za učence prve triade organizirana kot pred zaprtjem šol. Za učence od 4. do 9. razreda še naprej pripravljamo tople obroke.

Šolski prevozi se bodo izvajali po ustaljenem voznem redu.

Organizacija in izvajanje zaščitnih ukrepov šoli predstavljata velik kadrovski izziv, ki ga poskušamo reševati z dodatnimi zaposlitvami, zato starše naprošamo, če je to mogoče, da otroke v podaljšano bivanje vključujete, ko je nujno potrebno.

Hvala vam za razumevanje in podporo v času izobraževanja na daljavo. Želimo in upamo, da nam bo s skupnimi prizadevanji uspelo, da se otroci v šolo vrnejo in s poukom na šoli neprekinjeno nadaljujejo do konca šolskega leta.

Janja Zupančič, ravnateljica