V ponedeljek, 15. 2. 2021, se bo pouk za vse učence ponovno odvijal v prostorih šole, zato vam posredujemo nekaj osnovnih informacij:

 • V šolo prihajamo zdravi.
 • Upoštevamo zaščitne ukrepe.
 • Vse osebe, ki se nahajajo v skupnih šolskih prostorih (hodniki, garderobe, toaletni prostori, avla, knjižnica), nosijo zaščitne maske. Šali in druge vrste pokrival nosu in ust niso ustrezna zaščita.
 • Pouk poteka v matičnih učilnicah in v matičnih oddelkih. Učencem v matični skupini, v učilnici ni potrebno nositi zaščitnih mask.
 • Pri pouku izbirnih predmetov, ki jih hkrati obiskujejo učenci iz različnih oddelkov, bodo učenci nosili zaščitne maske.
 • Pouk bo potekal po urniku 2. polletja. Urnik za ponedeljek, 15. 2. 2021, bo na spletni strani šole objavljen v nedeljo, 14. 2. 2021.
 • Pouk slovenščine, matematike in angleščine v 8. in 9. razredu bo potekal v matičnih oddelkih.
 • Izvajanje zaščitnih ukrepov za šolo predstavlja pomembne kadrovske obremenitve, zato starše naprošamo, da otroke vključijo v podaljšano bivanje le, če je to nujno.
 • Poleg zaščitne maske priporočamo, da imajo učenci s seboj tudi dodatna oblačila, ker bomo šolske prostore večkrat dnevno zračili.
 • Šolski prevozi in prehrana bodo organizirani kot pred zaprtjem šole.
 • Učencem predlagamo naj, če je to mogoče, v šolo prihajajo peš ali jih pripeljejo starši.

V celotnim protokolom se lahko seznanite tukaj.

V preteklih treh tednih med zaposlenimi in učenci nismo zabeležili pojava okužbe s SARS-CoV-2, kar nam je omogočilo nemoteno in neprekinjeno izvajanje pouka v prostorih šole.

Zavedamo se, da pojavljanja okužb v celoti ni mogoče preprečiti, a smo dokazali, da z doslednim izvajanjem zaščitnih ukrepov, solidarnostjo in korektnim obveščanjem marsikaj zmoremo.

Želimo si, da razigranost učencev napolni šolske prostore, da učitelji prevzamejo glavno vlogo izobraževalcev ter starši nemoteno opravljate svoje delo, prosti čas pa preživljate kakovostno in sproščeno s svojimi otroki.

Tistim, ki ste že do sedaj prispevali k uresničevanju omenjenih ciljev, se iskreno zahvaljujem. Vsem ostalim pa kličem, da sledite dobrim zgledom.

Na snidenje v ponedeljek.

Janja Zupančič, ravnateljica